Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các nước Đông Bắc Á

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung Quốc là: A. Khôi phục lại nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ngành công nghiệp nặng C. Xây dựng… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Các nước Đông Bắc Á

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 25 SGK Lịch sử 12 Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 Các sự kiện thể hiện biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 12

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Tóm tắt lý thuyết I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản). Sau 1945 có nhiều biến chuyển. Tháng 10/1949, cách mạng… Read more about Bài 3: Các nước Đông Bắc Á