Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình (nếu tính trội là trội hoàn toàn)? A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: AA x Aa D. Aa x aa Câu 2: Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 9 Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mạng tính trạng trội thì cần phải làm thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Để xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần tiến hành phép lai phân tích. Lai… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 9

Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 1. Lai phân tích a. Một số khái niệm: Kiểu gen: là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Thể đồng hợp: kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: Đồng hợp trội: AA; Đồng hợp lặn: aa Thể dị hợp: kiểu gen chứa… Read more about Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)