Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tế bào

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Đơn vị chức năng của cơ thể là: A. Tế bào B. Các nội bào C. Môi trường trong cơ thể D. Hệ thần kinh Câu 2: Bộ phận nào điều khiển mọi hoạt động của tế bào? A. Nhân B. Trung thể C. Lưới nội chất D. Màng sinh chất Câu 3: Các thành… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tế bào