Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đặc điểm chung của thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là: A. Thực vật sống ở khắp mọi nơi trên trái đất. B. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đặc điểm chung của thực vật

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 6

Bài 1 trang 12 SGK Sinh học 6 Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất? Gợi ý trả lời bài 1 Thực vật sống ở trên núi, ở đồng bằng, trong khí quyển, miền trung du, rừng ngập mặn, ở bình nguyên. ******************* Bài tập 2 trang 12 SGK Sinh học 6… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 6

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự đa dạng và phong phú của thực vật Hình 1: Sự đa dạng và phong phú của thực vật ? Xác định những nơi trên trái đất có TV sống? Ruộng lúa, rừng, hồ sen, sa mạc… ? Kể tên một số cây sống ở Đồng bằng, đồi núi, nước, sa mạc?… Read more about Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật