Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Điều hòa hoạt động gen

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì A. Prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành B. Prôtêin ức chế không được tổng hợp C. Sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra D. ARN-polimeraza không gắn… Read more about Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Điều hòa hoạt động gen

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 12 Thế nào là điều hòa hoạt động gen? Gợi ý trả lời bài 1 Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái quát về điều hoà hoạt động của gen a. Khái niệm điều hòa hoạt động của gen Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra b. Các cấp độ điều hoà hoạt động của gen Ở SV nhân thực: cấp ADN, cấp phiên… Read more about Bài 3: Điều hòa hoạt động gen