Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đo thể tích chất lỏng

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít: A. Bình 1000ml có vạch chia đến 10ml B. Bình 500ml có vạch chia đến 2ml C. Bình 100ml có… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Đo thể tích chất lỏng

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 6

Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 6 Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây: 1 m3 = (1)…… dm3 = (2)…………..cm3 . lm3 = (3)……..lít = (4)……….ml = (5)…………cc. Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1 (1)  1000 dm3 ; (2)  1000000 cm3 ; (3)  1000 lít; (4)  1000000 ml; (5)  1000000 cc. Bài… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 6