Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của xe. A. \(a{\rm{ }} =  – 0,6m/{s^2},{\rm{ }}{v_0} = 12m/s\) B. \(a{\rm{… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 22 SGK Vật lý 10 Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó. Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Ta phải xem trong khoảng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Tóm tắt lý thuyết I. Vận tôc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 1. Độ lớn của vận tốc tức thời.   Trong khoảng thời gian rất ngắn \(\Delta t\) , kể từ lúc ở M vật dời được một đoạn đường \(\Delta s\) rất ngắn thì đại lượng : \(v = \frac{{\Delta… Read more about Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều