Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số axit quan trọng

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách: A. Rót từng giọt nước vào axit B. Rót từng giọt axit vào nước C. Cho cả nước và axit vào cùng một lúc D. Cả 3 cách trên đều được Câu 2: Dung dịch axit clohiđric  tác dụng… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số axit quan trọng

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tính chất hóa học của axit

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro ? A. NaOH B. Fe C. CaO D. CO2 Câu 2: Tính chất hóa học nào không phải của axit A. Tác dụng với kim loại B. Tác dụng với muối C. Tác dụng với oxit axit D. Tác dụng với oxit bazơ Câu… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tính chất hóa học của axit

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 14 SGK Hóa học 9 Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat? Gợi ý trả lời bài 1 Phương trình hóa học: Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 +… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 9

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Tóm tắt lý thuyết 1. Tính chất hóa học a. Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Các em chú ý quan sát thí nghiệm làm đổi màu quỳ của đại diện các chất thuộc axit và bazơ Video 1: Khả năng làm đổi màu… Read more about Bài 3: Tính chất hóa học của axit