Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 8

Bài tập 1 trang 13 SGK Hóa học 8 So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao? Gợi ý trả lời bài 1 Toncparafin = 42 – 62oC. T0nclưu huỳnh = 113oC. Khi nước sôi thì lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 8