Câu hỏi trắc nghiệm bài: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết: A. Số khối A. B. Nguyên tử khối của nguyên tử C. Số hiệu nguyên tử Z D. Số khối  và số hiệu nguyên tử Z Câu… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm bài: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 10 Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8: a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng). b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 10 Cơ bản

Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Tóm tắt lý thuyết 1. Nguyên tử được tạo nên bởi electron và hạt nhân. Hạt nhân được tạo nên bởi proton và nơtron. Hình 1: Điện tích và khối lượng của các hạt trong nguyên tử 2. Trong Nguyên tử, số đơn vị hạt nhân Z bằng số proton bằng số electron số đơn vị điện… Read more about Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử