Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tự trọng

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Điền vào chỗ trống: Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn……, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. A. Nhân cách B. Phẩm cách C. Phẩm giá D. Danh sự Câu 2: Tự trọng là: A. Biết cư xử… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tự trọng

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 GDCD 7

Bài tập 1 trang 11 SGK GDCD 7 Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm – tác giả câu chuyện trên? Gợi ý trả lời bài 1 Rô-be muốn giữ lời hứa của mình. Không muốn người khác nghĩ rằng, vì nghèo mà em phải nói dối… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 GDCD 7