Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Quy luật giá trị được thể hiện: A. Sản xuất B. Lưu thông C. A, B đúng D. A, B sai Câu 2: Công dân vận dụng qui luật giá trị như thế nào? A. Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 GDCD 11

Bài tập 1 trang 34 SGK GDCD 11 Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Gợi ý trả lời bài 1 Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 GDCD 11

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tóm tắt bài 1. Nội dung của quy luật giá trị Được thể hiện trong sản xuất và lưu thông  Trong sản xuất: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất phải đảm bảo cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao… Read more about Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá