Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Mạng lưới sông ngòi châu Á như thế nào? A. Phân bố không đều B. Phân bố khá đồng đều C. Có ít hệ thống sông lớn D. Chế độ nước tạm ổn Câu 2: Ở Bắc Á sông ngòi như thế nào? A. Lượng nước chủ yếu do băng tan B. Mùa… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 13 SGK Địa lý 8 Dựa vào hình 1.2 (SGK Trang 5) và các kiến thức đã học, em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng. Gợi ý trả lời bài 1 Các sông lớn ở Bắc Á: Ô-bi, I-nê-nit-xây,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 8

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm sông ngòi Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê-Công, Ấn, Hằng…) nhưng phân bố không đều. Các sông châu Á phân bố không đều và chế độ nước khá phức tạp: Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng… Read more about Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á