Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quần cư. Đô thị hoá

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Quần cư mật độ dân số A. Thấp B. Cao C. Cao trên mức qui định D. Trung bình Câu 2: Nông thôn có hoạt động kinh tế: A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Dịch vụ D. Thương mại Câu 3: Đô thị hóa xuất hiện khi nào A. Thời cận đại B. Thời hiện đại… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quần cư. Đô thị hoá

Gợi ý Giải bài tập SGK Bài 3 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 12 SGK Địa lý 7 Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn. Gợi ý trả lời bài 1 Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch… Read more about Gợi ý Giải bài tập SGK Bài 3 Địa lý 7

Bài 3: Quần cư. Đô thị hoá

Tóm tắt lý thuyết 1. Quần cư nông thôn, quần cư đô thị a. Quần cư nông thôn (Quang cảnh nông thôn) Quần cư nông thôn là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp. Làng mạc, thôn xóm… Read more about Bài 3: Quần cư. Đô thị hoá