Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tỉ lệ bản đồ

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Câu 1: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì? A. Ti lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa. B. Ti lệ bản đồ cho biết các khoảng… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Tỉ lệ bản đồ

Gợi ý câu hỏi SGK Bài 3 Địa lý 6

Bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 6 Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì? Gợi ý trả lời bài 1 Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa. Bài… Read more about Gợi ý câu hỏi SGK Bài 3 Địa lý 6