Bài 3: Thực hành Vẽ lược đồ Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Các bước thực hiện vẽ lược đồ Việt Nam a. Bước 1 Vẽ khung ô vuông Vẽ khung ô vuông gồm 40 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến… Read more about Bài 3: Thực hành Vẽ lược đồ Việt Nam