Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Dân số thế giới tăng nhanh nhất là thời gian nào? A. Nửa sau thế kỷ XX B. Nửa sau thế kỷ XIX C. Nửa cuối thế kỷ XX D. Đầu thế kỉ XIX Câu 2: Năm 2011 dân số khoảng bao nhiêu người? A. 9 tỉ người B. 8 tỉ người C. 7… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 11

Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 11 Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển. Gợi ý trả lời bài 1 Sự bùng nổ dân số… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 11

Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Tóm tắt lý thuyết I. Dân số 1. Bùng nổ dân số (Biểu đồ quy mô dân số thế giới giai đoạn 1960-2010) Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX. Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỉ XX. Năm 2005 đã đạt 6477 triệu… Read more about Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu