Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. A. Trong sản xuất. B. Trong quân sự. C. Tham quan, du lịch. D. A, B, C Câu 2: Bản đồ là một phương tiện để A. Học sinh dùng học tập B. Học sinh đi đường… Read more about Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 10 Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa? Hướng dẫn giải chi tiết Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời các… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Địa lý 10

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Tóm tắt lý thuyết I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống 1. Trong học tập  Bản đồ là phương tiện để học tập và rèn luyện các kĩ năng Địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về địa lí. Ví dụ:… Read more about Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống