Giải bài tập SGK Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Câu 1: trang 122 sgk Đại số 10 Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của \(\S 1\). Hướng dẫn giải: a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Tóm tắt lý thuyết 1. Số trung bình Cho 1 bảng thống kê số liệu (các giá trị) của một dấu hiệu \(x\). Tỉ số của tổng tất cả các giá trị của bảng với số các giá trị của bảng là số trung bình, kí hiệu là \(\overline{x}\). Công thức tính số trung bình như… Read more about Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt