Giải luyện tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Câu 35: Trang 126 – SGK Toán 9 tập 2 Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110) Hãy tính thể tích của bồn chưa theo kích thước cho trên hình vẽ. Hướng dẫn giải: Thể tích cần tính gồm thể tích một hình trụ và thể tích một… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Giải bài tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Câu 30: Trang 124 – SGK Toán 9 tập 2 Nếu thể tích của một hình cầu là $113\frac{1}{7}cm^{3}$ thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó (lấy $\pi \approx \frac{22}{7}$) (A) 2 cm    (B) 3 cm    (C) 5 cm     (D) 6 cm     (E)… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Trắc nghiệm Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Câu 1: Thể tích của một mặt cầu là \(\frac{500\pi}{3} (cm^3)\), bán kính của mặt cầu đó là: A. \(R=5cm\) B. \(R=6cm\) C. \(R=7cm\) D. \(R=8cm\) Câu 2: Viên thuốc con nhộng có mô tả như hình bên: Được cấu tạo bởi một hình trụ và hai nửa mặt cầu hai bên. Biết hình trụ có chiều dài là \(10mm\), bán… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Bài 3: Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Tóm tắt lý thuyết 1. Hình cầu Khi quay nửa đường tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định, ta được một hình cầu. 2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng Chúng ta có 1 số tính chất sau Bất cứ một mặt phẳng nào cắt qua mặt… Read more about Bài 3: Hình cầu Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu