Giải luyện tập SGK Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Câu 14: Trang 104 – SGK Toán 8 tập 2 Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m. a) Tính chiều rộng của bể nước. b)… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Giải bài tập SGK Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Câu 10: Trang 103 – SGK Toán 8 tập 2 1) Gấp hình 87a theo các nét đã chỉ ra thì có được một hình hộp chữ nhật hay không? 2) Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như 87b. a) Đường thẳng BF vuông góc với những mặt phẳng nào? b) Hai mặt… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc a) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua A. b) Hai mặt phẳng… Read more about Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật