Giải luyện tập SGK Bài 3 Góc nội tiếp

Giải bài 19 trang 75 sgk hình học 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O. đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông góc… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 3 Góc nội tiếp

Giải bài tập SGK Bài 3 Góc nội tiếp

Giải bài 15 trang 75 sgk hình học 9 tập 2. Các khẳng định sau đúng hay sai? a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung. Bài giải: a) Trong phần… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3 Góc nội tiếp

Trắc nghiệm Bài 3 Góc nội tiếp

Câu 1: Chỉ ra khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. B. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. C. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. D. Trong một đường tròn, số… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Góc nội tiếp

Bài 3: Góc nội tiếp

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Góc \(\widehat{BAC}\) được gọi là góc nội tiếp, cung bị chắn là cung \(BC\) 2. Định lí Trong một đường tròn, số đo… Read more about Bài 3: Góc nội tiếp