Giải luyện tập SGK Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác

Câu 18: Trang 63 – SGK Toán 7 tập 2 Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau: a) 2cm; 3cm; 4cm b) 1cm; 2cm; 3,5cm c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm Hãy vẽ tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên (nếu vẽ được).… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác

Giải bài tập SGK Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác

Câu 15: Trang 63 – SGK Toán 7 tập 2 Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong các trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác

Tóm tắt lý thuyết 1. Bất đẳng thức tam giác: Định lý: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. 2. Hệ quả * Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn… Read more about Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác