Giải bài tập luyện tập SGK Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài 15 trang 15 sgk đại số 9 tập 2 Giải hệ phương trình $\begin{cases}x + 3y = 1\\(a^2 + 1)x + 6y = 2a\end{cases}$ trong mỗi trường hợp sau: a) a = -1           b) a = 0                   c) a… Read more about Giải bài tập luyện tập SGK Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài tập SGK Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải bài 12 trang 15 sgk đại số 9 tập 2 Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế a) $\begin{cases}x – y = 3 \\3x – 4y = 2\end{cases}$         b) $\begin{cases}7x – 3y = 5 \\4x + y = 2\end{cases}$              c) $\begin{cases}x +… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Trắc nghiệm Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Câu 1: Tìm nghiệm của hệ phương trình sau \(\left\{\begin{matrix} x+y=2\\ 2x-y=1 \end{matrix}\right.\).   A. (-1;0) B. (0;1) C. (1;0) D. (1;1) Câu 2: Tìm nghiệm của hệ phương trình sau \(\left\{\begin{matrix} x+y=3\\ 2x-3y=1 \end{matrix}\right.\). A. (1;1) B. (1;0) C. (1;2) D. (2;1) Câu 3: Số nghiệm của hệ phương trình sau là bao nhiêu \(\left\{\begin{matrix} 2x-y=1\\ -4x+2y=-2 \end{matrix}\right.\) ?   A. vô số B. 1 C. 2 D. vô nghiệm… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Tóm tắt lý thuyết 1. Quy tắc thế Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau: Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn… Read more about Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế