Giải bài tập Bài 3: Biểu đồ

Giải bài 10 trang 14 sgk đại số 7 tập 2 Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Bài giải: a) Dấu hiệu ở đây… Read more about Giải bài tập Bài 3: Biểu đồ