Giải bài tập Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Giải bài 12 trang 106 sgk hình học 9 tập 1 Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm, dây AB bằng 8cm. a) Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB. b) Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI = 1cm. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc… Read more about Giải bài tập Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trắc nghiệm Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Câu 1: Cho đường tròn (O;25). Khi đó dây lớn nhất của đường tròn (O;25) có độ dài là A. 12,5 B. 25 C. 50 D. 20 Câu 2: Cho đường tròn (O;25) và hai dây \(MN\parallel PQ\) có độ dài theo thứ tự là 40 và 48. Khi đó khoảng cách giữa MN và PQ là: A. 22 B. 8 C. 30 D. 22… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Tóm tắt lý thuyết 1. Bài toán Cho AB và CD là 2 dây (khác đường kính) của đường tròn (O;R). Gọi OE, OF theo thứ tự là khoảng cách từ O đến AB, CD. CMR: \(OE^2+EB^2=OF^2+FD^2\) Áp dụng định lý pi-ta-go cho 2 tam giác vuông OEB và OFD ta có: \(OE^2+EB^2=OB^2=R^2\) và \(OF^2+FD^2=OD^2=R^2\) ta có đpcm 2.… Read more about Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây