Giải bài tập Bài 3: Diện tích tam giác

Giải bài tập 16 trang 121 sgk hình học 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng. Bài giải: Hình 128, 129, 130. Quan sát các hình 128, 129, 130, ta nhận thấy:… Read more about Giải bài tập Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 3: Diện tích tam giác

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ: 1. Định lý Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó. \({\rm{S = }}\frac{1}{2}{ah}\) 2. Hệ quả   Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông. \({\rm{S = }}\frac{1}{2}{bc}\) Bài tập minh họa Bài… Read more about Bài 3: Diện tích tam giác