Giải bài tập Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (ccc)

Giải bài 15 trang 114 sgk hình học 7 tập 1. Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm. Bài giải: Cách vẽ này, tiết trước cô giáo đã dạy rất kỹ rồi, giờ ta chỉ làm theo thôi. – Trước hết ta vẽ đoạn thẳng PM = 5cm.… Read more about Giải bài tập Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (ccc)

Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (ccc)

Tóm tắt lý thuyết  1. Chú ý vẽ tam giác biết ba cạnh: Để vẽ được \(\Delta ABC\) khi biết ba cạnh, độ dài mỗi cạnh phải nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh kia. 2. Trường hợp bằng nhau: Cạnh-Cạnh-Cạnh: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia… Read more about Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (ccc)