Giải bài tập SGK Bài 3: Số đo góc

Bài tập 11 trang 79 SGK Toán 6 Tập 2 Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt. Hướng dẫn giải chi tiết \(\widehat{xOy}=50^0,\widehat{xOz}=100^0,\widehat{xOt}=130^0\)   =============== Bài tập 12 trang 79 SGK Toán 6 Tập 2 Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy’ Hướng… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Số đo góc