Giải bài tập Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song – Hình học 11

Bài tập 1 trang 63 SGK Hình học 11 Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. a) Gọi O và O’ lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Chứng minh rằng đường thằng OO’ song song với các mặt phẳng (ADF) và… Read more about Giải bài tập Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song – Hình học 11

Trắc nghiệm Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song

Câu 1: Cho hai đường thẳng phân biệt \(a,\;b\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\). Giả sử \(a\,\parallel \,\left( \alpha  \right)\), \(b \subset \left( \alpha  \right)\). Khi đó: A. \(a\,\parallel \,b.\) B. \(a,\;b\) chéo nhau. C. \(a\,\parallel \,b\) hoặc \(a,\;b\) chéo nhau. D. \(a,\;b\) cắt nhau. Câu 2: Cho mặt phẳng \(\left( P \right)\) và hai đường thẳng song… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song – hình học 11

Tóm tắt lý thuyết 1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng Cho đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\,.\) Căn cứ vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng ta có ba trường hợp sau: a.     Đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) không có… Read more about Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song – hình học 11