Giải bài tập SGK bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm

Giải bài tập SGK bài 3 chương 1 – Hình học 6 Đường thẳng đi qua hai điểm Giải bài tập 15 trang 109 sgk hình học 6 tập 1 Quan sát hình và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai: a) Có nhiều đường “không thẳng” đi qua hai điểm A và B b) Chỉ… Read more about Giải bài tập SGK bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

1. Vẽ đường thẳng Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B ta làm như sau: – Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B – Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước Nhận xét: Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và… Read more about Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm