Giải bài tập SGK Bài 4,5,6 – Thể tích của khối đa diện – HH12

Bài tập 4 trang 25 SGK Hình học 12 Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng: =    Hướng dẫn giải chi tiết bài 4 Gọi H, H’ lần lượt là hình chiếu của A, A’ lên… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4,5,6 – Thể tích của khối đa diện – HH12

Giải bài tập SGK Bài 1,2,3 – Thể tích của khối đa diện – HH12

Bài tập 1 trang 25 SGK Hình học 12 Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a. Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC,… Read more about Giải bài tập SGK Bài 1,2,3 – Thể tích của khối đa diện – HH12

Trắc nghiệm Khái niệm về thể tích khối đa diện – Hình học 12

Câu 1: Cho hình chóp đều S.ABCD có AC = 2a, mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABCD) một góc 450 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.​ A.  \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}\) B.  \(V = {a^3}\sqrt 2\) C.  \(V = \frac{{{a^3}}}{2}\) D. \(V = \frac{{2\sqrt 3 {a^3}}}{3}\) Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là… Read more about Trắc nghiệm Khái niệm về thể tích khối đa diện – Hình học 12

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Hình học 12

1. Tính chất của thể tích khối đa diện Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau. Nếu 1 khối đa diện được phân chia thành các khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ. Khối lập phương có cạnh… Read more about Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Hình học 12