Trắc nghiệm Phép đối xứng trục – Hình học 11

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng? A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành d’? A. Không… Read more about Trắc nghiệm Phép đối xứng trục – Hình học 11

Giải bài tập SGK bài 3 Phép đối xứng trục – hình học 11

Giải bài tập SGK bài 3 Phép đối xứng trục – hình học 11 ************ Bài tập 1 trang 11 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1;-2) và B(3;1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox. Hướng dẫn giải chi tiết bài… Read more about Giải bài tập SGK bài 3 Phép đối xứng trục – hình học 11

Bài 3: Phép đối xứng trục – Hình học 11

1. Định nghĩa Cho đường thẳng d. Phép biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó. Biến mỗi điểm M không thuộc d thành điểm M’ sao cho d là đường trung trực của MM’, được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d (hay là phép đối xứng trục) . Đường thẳng… Read more about Bài 3: Phép đối xứng trục – Hình học 11