Trắc nghiệm Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Đại Số 9

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Kết quả khi khai phương \(\sqrt{12,1.360}\) là   A. 55 B. 66 C. 77 D. 44 Câu 2: Tính \(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\)   A. 450 B. 0,45 C. 4,5 D. 45 Câu 3: so sánh hai số \(2\sqrt{3}\) và \(4\) A. \(4<2\sqrt{3}\) B. \(4>2\sqrt{3}\) C. \(4=2\sqrt{3}\) D. không so sánh được Câu 4: So sánh \(\sqrt{25+9}\) và \(\sqrt{25}+\sqrt{9}\) A. \(\sqrt{25+9}<\sqrt{25}+\sqrt{9}\) B. \(\sqrt{25+9}=\sqrt{25}+\sqrt{9}\) C. \(\sqrt{25+9}>\sqrt{25}+\sqrt{9}\) D. \(\sqrt{25+9}.(\sqrt{25}+\sqrt{9})=1\) Câu 5: Giá trị của biểu thức \(\sqrt{4(1+6x+9x^2)^2}\) tại \(x=-\sqrt{2}\) là  … Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Đại Số 9

Giải bài tập SGK Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải bài tập SGK Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Bài 17 trang 14 SGK đại số 9 Áp dụng phương pháp khai phương một tích, hãy tính: a) $\sqrt{0,09 . 64}$              b) $\sqrt{2^4 . (-7)^2}$ c) $\sqrt{12,1 . 360}$        … Read more about Giải bài tập SGK Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Đại số 9 1. Định lí Với hai số a và b không âm, ta có: \(\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{ab}\) Lưu ý: định lý trên có thể mở rộng đối với nhiều số không âm. 2. Áp dụng 1. Quy tắc khai phương một tích Muốn khai… Read more about Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương