Trắc nghiệm bài 3 Các phép toán tập hợp – Đại số 10

Câu 1: Cho hai tập hợp \(X = \left\{ {1;2;3;4;5;6} \right\};\,Y = \left\{ {2;7;4;5} \right\}.\) Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp \(X \cap Y?\) A. \(\left\{ {1;2;3;4} \right\}\) B. \(\left\{ {2;4} \right\}\) C. \(\left\{ {1;3;5;7} \right\}\) D. \(\left\{ {1;3} \right\}\) Câu 2: Cho hai tập hợp: A={\(x \in \mathbb{N}\)|x là ước của 12} B={\(x \in \mathbb{N}\)|x là… Read more about Trắc nghiệm bài 3 Các phép toán tập hợp – Đại số 10

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp – Toán 10

Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp – Toán 10     Bài tập 1 trang 15 SGK Đại số 10 Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM’. Hãy xác… Read more about Giải bài tập SGK bài 3 Các phép toán tập hợp – Toán 10

Bài 3: Các phép toán tập hợp – Toán 10

1. Phép giao Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu \(A \cap B\) là tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B. \(A \cap B = \left\{ {x|x \in A\,\,va\,\,x \in B} \right\}\) 2. Phép hợp Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu \(A \cup… Read more about Bài 3: Các phép toán tập hợp – Toán 10