Bài 29: Chương trình địa phương (phần văn)

Tóm tắt bài 1. Ôn lại kiến thức đã học Câu 1. Văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập đến vấn đề gì? Các văn bản nhật dụng ở lớp 8 để cập đến những vấn đề: Môi trường: Thông tin về trái đất năm 2000 Dân số: Bài toán dân số Bài… Read more about Bài 29: Chương trình địa phương (phần văn)