Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 7

Bài tập 1 trang 147 SGK Lịch sử 7 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào? Hướng dẫn giải Để trả lời câu hỏi này, hãy dựa vào SGK trả lời các câu hỏi như: Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 7

Bài 29: Ôn tập chương V và VI

Tóm tắt lý thuyết 1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài, cung điện tốn kém. Nội bộ chia rẽ. Quan lại địa phương cậy quyền, úc hiếp nhân dân Đời sống nhân dân cùng cực. 2. Những cuộc chiến tranh phong… Read more about Bài 29: Ôn tập chương V và VI