Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10 Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan. Hướng dẫn giải chi tiết Tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan: Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 10

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Tóm tắt lý thuyết 1. Cách mạng Hà Lan a. Tình hình Nê-đec-lan trước cách mạng Nê-đéc-lan nghĩa là “Vùng đất thấp” vì phần lớn đất ở đây thấp hơn so với mực nước biển, là quốc gia bao gồm Bỉ và Hà Lan ngày nay. Từ thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan trở thành thuộc địa… Read more about Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh