Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 85 SGK Sinh học 9 Có thể nhận biết bệnh nhân đao và bện nhân Tớcnơ, bệnh nhân bạch tạng qua đặc điểm hình thái nào? Gợi ý trả lời bài 1 Bệnh nhân Đao có các biểu hiện qua hình thái bên ngoài: lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Sinh học 9

Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

Tóm tắt lý thuyết 1. Một vài bệnh di truyền ở người 1.1. Bệnh Đao Người bị bệnh Đao: trong bộ NST có 47 chiếc (thừa 1 chiếc ở cặp số 21). Biểu hiện: Bé, lùn, cổ rụt, lưỡi thè, má phệ, mắt hơi sâu và một mí, si đần bẩm sinh và không có… Read more about Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người