Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 98 SGK Sinh học 7 Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp? Gợi ý trả lời bài 1 Những đặc điểm cấu tạo giúp Chân khớp phân bố rộng rãi là: Vỏ kitin (bộ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Sinh học 7

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm chung Hình 1: Đặc điểm cấu tạo phần phụ Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt Hình 2: Cấu tạo cơ quan miệng Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ: (Môi trên, hàm trên, hàm dưới) → Bắt, giữ… Read more about Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp