Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Vật lý 8

Bài tập C1 bài 29 trang 101 SGK Vật lý 8 Các chất được cấu tạo như thế nào? Hướng dẫn giải  Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. ————————————————– Bài tập C2 bài 29 trang 101 SGK Vật lý 8 Nêu hai đặc điểm của… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Vật lý 8

Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II Nhiệt học

Tóm tắt lý thuyết 1. Câu hỏi ôn tập a. Các chất được cấu tạo như thế nào? Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. b. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học trong chương này.… Read more about Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II Nhiệt học