Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 2. Nhiệt độ sôi: a. Trả lời câu hỏi Bảng theo dõi diễn biến khi đun nước thí nghiệm C1: Ở nhiệt độ nào bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình? Ở \(40^oC\) thì xuất hiện các bọt khí ở đáy bình. C2: Ở nhiệt độ nào bắt đầu… Read more about Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)