Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Vật lý 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 189 SGK Vật lý 11 Thấu kính là gì? Kể các loại thấu kính. Gợi ý trả lời Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa …) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng. Ta chỉ xét thấu kính mỏng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Vật lý 11 Cơ bản

Bài 29: Thấu kính mỏng

Tóm tắt lý thuyết 1. Thấu kính. Phân loại thấu kính Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng. Phân loại: Thấu kính lồi (rìa mỏng) là thấu kính hội tụ. Được giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc một… Read more about Bài 29: Thấu kính mỏng