Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 91 SGK Hóa học 9 Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học? Gợi ý trả lời bài 1 Phản ứng chứng tỏ H2CO3 yếu hơn HCl là phản ứng giữa HCl và muối cacbonat: axit cacbonic bị… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hóa học 9

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Tóm tắt lý thuyết A. AXIT CACBONIC (H2CO3) 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí Nước tự nhiên và nước mưa có hoà tan khí CO2. 2. Tính chất hoá học H2CO3 là một axit yếu, dd H2CO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt. HCO3 là một axít không bền bị phân huỷ thành CO2 và H2O B. MUỐI… Read more about Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat