Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hóa học 8

Bài tập 1 trang 100 SGK Hóa học 8 Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học: CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tạo… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hóa học 8