Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 134 SGK Hóa học 12 Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do: A. Nhôm là kim loại kém hoạt động. B. Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ. C. Có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ. D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Tóm tắt lý thuyết Bài tập minh họa 1. Bài tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm – Cơ bản Bài 1: Có 3 chất rắn là: Mg, Al, Al2O3. Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học. Hướng dẫn: Cho 3 chất rắn… Read more about Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm