Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 9

Bài tập 1 trang 111 SGK Địa lý 9 Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp? Hướng dẫn giải chi tiết Những điều kiện thuận lợi: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Có diện tích lớn đất ba dan… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 9

Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Nông nghiệp Giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế vùng. a. Trồng trọt Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn. Cây công nghiệp lâu năm phát triển khá nhanh với cây cà phê, cao su, chè, điều.… Read more about Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)