Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 108 SGK Địa lý 8 Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực? Đó là những khu vực nào? Hướng dẫn giải Địa hình nước ta chia thành ba khu vực: đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. —————————————————- Bài tập 2 trang 108 SGK Địa lý 8 Địa… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 8

Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

Tóm tắt lý thuyết 1. Khu vực đồi núi (Khu vực đồi núi nước ta) Khu vực đồi núi chia thành 4 vùng: a. Vùng núi Đông Bắc Là một vùng đồi núi thấp nằm ở tả ngạn sông Hồng. Có những cánh cung lớn và trung du phát triển rộng. Địa hình Caxtơ khá… Read more about Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình