Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 116 SGK Địa lý 10 Em hãy nêu rõ vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi?  Gợi ý trả lời bài 1 Vai trò: Cung cấp cho con người thực phẩm có dinh dưỡng cao (thịt, sữa, trứng). Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (tơ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Địa lý 10

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Tóm tắt lý thuyết I. Vai trò và đặc điểm ngành chăn nuôi Khái niệm vật nuôi: Vật nuôi vốn là các động vật hoang được con người thuần dưỡng, chọn giống, lai tạo, làm cho chúng thích nghi với cuộc sống gần người. 1. Vai trò Cung cấp cho con người thực phẩm có… Read more about Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi