Soạn bài Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục của Mô-li-ê

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Giuốc – đanh là một tay mu muội, ngu ngốc, quê kệch, đanh đá, ưa nịnh, khao khát được làm quí tộc. Ông Giuốc – đanh mặc lễ phục là một vở kịch Trưởng giả học làm sang của Mô – li – e, được… Read more about Soạn bài Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục của Mô-li-ê

Bài 28: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Chuẩn bị ở nhà Cho đề bài : “Trang phục và văn hoá”. Hày lập dàn bài chi tiết. Tập hợp những suy nghĩ, những hình ảnh và những câu chuyện mà em đă tích luỹ xung quanh vấn đề trang phục trong thực tế đời sống ở nhà trường và… Read more about Bài 28: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 28: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Tóm tắt bài Câu 1. Trật tự các từ và các cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa những hoạt động và những trạng thái mà chúng biểu thị như thế nào? a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trương bày trong tủ kính, trong bình… Read more about Bài 28: Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Bài 28: Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục – Mô-li-ê

Tóm tắt bài Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Mô – li – e (1622 – 1673) là nhà soạn kịch nổi tiếng của Pháp. Là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang, Người bệnh tưởng,… Ông là một diễn viên, thường đóng vai chính trong… Read more about Bài 28: Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục – Mô-li-ê